Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.151.028

Prima pagina > Fonduri UE > Alte finantari > Schema Ajutor Minimis
Mod de lucru si Tarifare
Schema Ajutor Minimis

HG : Schema de Ajutor de Minimis pentru IMM

Mod de lucru si Tarifare in relatia cu COMPASS Consulting SRL {link la detalii}

Nota: Hotararea de Guvern si Ghidul Solicitantului (pot fi descarcate prin link-ul de aici)

Proiecte de investitii eligibile:
Investitii initiale in active corporale - realizate de IMM-uri din Romania - care genereaza locuri de munca noi pana la finalizarea investitiei, mentinute pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, dupa cum urmeaza:
 • 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro;
 • 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro;
Investitia initiala nu trebuie demarata pana la momentul primirii acordului pentru finantare.

Beneficiari eligibili:
IMM-uri [intreprinderi cu mai putin de 250 de angajati si care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/ sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro] inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care realizeaza investitii initiale in active corporale si creeaza cel  putin 5 sau 7 noi locuri de munca.

Prevederile schemei se aplica intreprinderilor din toate sectoarele de activitate, cu exceptia  urmatoarelor :
• sectorul pescuitului si acvaculturii;
• domeniul productiei primare de produse agricole cuprinse in anexa I la Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene;
• domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole;
• activitati legate de export (legate direct de cantitatile exportate, ajutoaredestinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export)
• folosirea marfurilor autohtone in locul celor importate
• activitatile in sectorul carbunelui;

Ajutorul de minimis nu se acorda intreprinderilor aflate in dificultate.

Valoare grant:
Pana la 100.000 Euro -   pentru intreprinderile care desfasoara activitati in domeniul transportului rutier;
100.000 - 200.000 Euro  - pentru  intreprinderile care deruleaza activitati in toate celelalte sectoare, cu exceptia celor prezentate mai sus:

Marimea maxima a grantului din totalul costurilor eligibile (%) - 100% - pe principiul rambursarii cheltuielilor efectuate.
Nu este necesara cofinantare din partea solicitantului

Cheltuieli eligibile:
a) realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 b) achizitia de constructii cu industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Valoarea eligibila a achizitiei nu poate depasi valoarea prevazuta in grilele notariale valabile la data incheierii contractului de vanzare-cumparare. In plus, se va realiza si depune un raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de A.N.E.V.A.R.
c) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
f) echipamente IT.
Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi, cu exceptia constructiilor industriale achizitionate de la terti.


Mod de aplicare:

Depunerea se va face in sesiuni si in limita bugetului anual, conform datelor ce urmeaza a fi publicate de Ministerul Finantelor.
Depunerea unui dosar de finantare la  Ministerul Finantelor Publice, constand in:
• cerere de acord pentru finantare;
• un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
• un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
• un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, si crearea de noi locuri de munca (minim 5 / 7) pana la finalizarea investitiei.

Dupa analizarea documentatiei justificative complete si corect intocmite, Ministerul Finantelor Publice va emite Acordul pentru finantare a proiectului realizat de beneficiar.
Nota: Finantarea proiectelor se va face in ordinea "primul venit - primul servit" (odata ce proiectul este acceptat/eligibil).

Alte detalii:
Bugetul total al schemei este de 400 milioane lei (echivalentul a 100 milioane euro).
Emiterea acordurilor pentru finantare se va face de la deschiderea sesiunii (2013) pana la 30 iunie 2014, in limita bugetului total alocat, cu posibilitatea prelungirii.
Plata ajutorului de minimis se va face in perioada 2014 – 2016, in limita bugetului anual alocat schemei.

Nota: Hotararea de Guvern si Ghidul Solicitantului complete vor fi atasate dupa publicarea pe siteul Ministerului Finantelor Publice.

++
COMPASS Consulting are experienta in proiecte complexe (peste 150 de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, inclusiv 2-24 milioane USD) si in realizarea proiectelor in vederea finantarii: fonduri europene, EBRD, IFC, World Bank, scheme de ajutor de stat, credite pentru investitii.
Pentru asistenta in elaborarea dosarelor de finantare pentru Schema de Ajutor de Minimis parcurgeti: Mod de lucru si Tarifare.

REFERINTE:
1) Puteti gasi folosind Baza de Date a realizarilor (misiunilor finalizate) de catre COMPASS Consulting (se regasesc doar circa 50%, caci in primii 10 ani de activitate, nu am tinut o evidenta detaliata)
2) folosind "plan de afaceri" - iata 85 de referinte rezultate

DOMENII in care am lucrat * RECOMANDARI