Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.151.011

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > PNDR (FEADR)
Masura 123 | Masura 312 | Masura 313
Consultanta finantare prin PNDR (FEADR) - industria agroalimentara (Masura 123)
In Romania, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala este accesat incepand din martie 2008, dupa aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR).

Prin Planul National Strategic 2007 – 2013 si ulterior prin PNDR s-au conturat patru directii (axe) prioritare pentru finantare prin FEADR:

Axa I - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic - urmareste restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone.
Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”
Masura 121 „Modernizarea exploatatilor agricole”
Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 pentru „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole”
Masura 125 "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii"

Axa II - Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale - pune accent pe mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere.
Masura 221 „Prima impadurire a terenurilor agricole”

Axa III - Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale - vizeaza gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.
Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”
Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”
Masura 332 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Axa IV – LEADER – are in vedere de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural.