Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.151.024

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS MEDIU
POS MEDIU
Obiectivul global al POS Mediu vizeaza imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu si, in acelasi timp, contribuie substantial la realizarea angajamentelor de aderare si la respectarea legislatiei de mediu.

Pentru realizarea acestui obiectiv global, prin POS Mediu se vor finanta investitii pentru urmatoarele sectoare de mediu:

1.         Sectorul apa/apa uzata ( total 3,27 miliarde Euro, din care grant UE 2,78 miliarde Euro)

Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate  POS Mediu (60%). Investitiile au in vedere extinderea/modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea/modernizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si canalizare, in conditiile unor tarife acceptabile pentru populatie. Beneficiarii proiectelor sunt Companiile Regionale de Apa.

2.         Sectorul de gestionare a deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric (total 1,17 miliarde Euro, din care grant UE 0,93 miliarde Euro)

Investitiile pentru acest sector vizeaza crearea de sisteme integrate de gestionare a deseurilor la nivel regional, in paralel cu inchiderea depozitelor de deseuri neconforme. Se vor finanta masuri de colectare, sortare, transport, tratare si depozitare a deseurilor menajere combinate cu masuri de reducere a cantitatii de deseuri, conform cu principiile si practicile Uniunii Europene in domeniu. Beneficiarii proiectelor sunt autoritatile locale/judetene sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

3.         Sectorul termoficare (total 458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)

Investitiile preconizate pentru acest sector au in vedere reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Beneficiarii proiectelor sunt autoritatile locale care au in gestionare centralele municipale de termoficare.

4.         Sectorul protectia naturii (total 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)

Proiectele finantate in acest sector vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor protejate si, implicit, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale. O atentie deosebita se va acorda managementului site-urilor Natura 2000. Beneficiarii proiectelor sunt: administratiile si custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agentia Nationala pentru Arii Protejate (dupa infiintare), Agentiile Locale de Protectie a Mediului, autoritatile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universitati, muzee.

5.         Protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere (total 329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)

Proiectele de investitii au ca scop protejarea populatiei si a bunurilor materiale de efectele devastatoare ale inundatiilor.

Un alt domeniu de actiune este protejarea si reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Beneficiarul proiectelor este Administratia Nationala Apele Romane.

6.         Asistenta Tehnica (total 174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro )

Activitatile finantate din asistenta tehnica au ca scop cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor Uniunii Europene, prin finantarea pregatirii proiectelor, precum si a  activitatilor de monitorizare, evaluare si control a proiectelor, respectiv actiuni de publicitate si informare pentru POS Mediu. Beneficiarii proiectelor sunt Autoritatea de Management si Organismelor Intermediare.