Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.902

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS DRU > Proiecte de grant
Proiecte de grant

Proiecte de grant sunt acele proiecte implementate la nivel multi-regional, regional sau local.

Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro pentru proiectele de grant, echivalentul in lei.

Durata de implementare a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între minimum 6 (sase) luni si maximum 2 (doi) ani pentru proiectele de grant.

Lista categoriilor de beneficiari eligibili va fi prevăzută în Conditiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

Contributia solicitantului: reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant.

DMI Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitătile aflate în subordine sau în coordonare finantate integral din bugetele acestora Beneficiari persoane
juridice de drept privat
fără scop patrimonial
Beneficiari persoane
juridice de drept privat
cu scop patrimonial
1.1 25% 2% 5%
1.2 23% 2% 5%
1.3 21% 2% 5%
1.4 19% 2% 5%
1.5 15% 2% 5%
2.1 15% 2% 5%
2.2 15% 2% 5%
2.3 3% 2% 5%
3.1 6% 2% 5%
3.2 15% 2% 5%
3.3 22% 2% 5%
4.1 25% - -
4.2 25% - -
5.1 9% 2% 5%
5.2 14.06% 2% 5%
6.1 17.35% 2% 5%
6.2 8.60% 2% 5%
6.3 11.22% 2% 5%
6.4 25% 2% 5%


Cheluielile eligibile - o lista detaliata si specifica de cheltuieli eligibile se gaseste in Conditiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

1. cheltuieli cu personalul;
2. cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna;
3. cheltuieli aferente managementului de proiect;
4. taxe;
5. cheltuieli financiare si juridice;
6. cheltuieli pentru închirieri;
7. subventii si burse;
8. cheltuieli generale de administratie;
9. cheltuieli de informare si publicitate;
10. cheltuieli de tip FEDR.
Vezi si Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013.

UP DATE:
2013: AM POS DRU a anuntat ca pregateste lansarea in perioada martie-aprilie a 3 noi sesiuni de proiecte pentru proiecte de granturi (intre 50.000 - 500.000 Euro):
- 5.1. - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
- 5.2. - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca;
- 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale

2011: AM POSDRU a anuntat prin intermediul Calendarului lansarilor cererilor de propuneri de proiecte aferente anului 2011, urmatoarele sesiuni/ apeluri de proiecte de tip grant:

- luna ianuarie
DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale

- lunile aprilie-mai
DMI 6.2 - Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

- lunile iunie-iulie
DMI 1.1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
DMI 1.2 - Calitate in invatamantul superior
DMI 1.4 - Calitate in formarea profesionala continua
DMI 2.2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

2010: AM POSDRU a anuntat prin intermediul Calendarului lansarilor cererilor de propuneri de proiecte aferente anului 2010, urmatoarele sesiuni/ apeluri de proiecte de tip grant:

- luna august (apeluri cu depunere continua)
DMI 5.1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare (deschis la 27 august 2010)
UPDATE: apeluri suspendate pentru reginile Nord Est, Bucuresti-Ilfov, Centru, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Vest, Vest.

- luna septembrie (apeluri cu depunere continua)
DMI 2.1 - Tranzitia de la scoala la viata activa (deschis pe 27 septembrie 2010)
DMI 2.3 - Acces si participare la FPC (deschis pe 17 septembrie 2010, inchis pe 4 octombrie 2010)
DMI 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale

Pentru mai multe detalii/ asistenta, va rugam sa ne contactati:
fondurieuropene@compass.ro