Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.917

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS DRU > Proiecte strategice
Proiecte strategice

Proiecte strategice sunt acele proiecte implementate la nivel national, sectorial sau multiregional.

Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro (echivalentul in lei).

Durata de implementare a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între: minimum 6 (sase) luni si maximum 3 (trei) ani.

Lista categoriilor de beneficiari eligibili este prevăzută în Conditiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

Contributia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant.
Contributia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finantate din POSDRU contributia în natură nu este eligibilă.

DMI Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitătile aflate în subordine sau în coordonare finantate integral din bugetele acestora Beneficiari persoane
juridice de drept privat
fără scop patrimonial
Beneficiari persoane
juridice de drept privat
cu scop patrimonial
1.1 25% 2% 5%
1.2 23% 2% 5%
1.3 21% 2% 5%
1.4 19% 2% 5%
1.5 15% 2% 5%
2.1 15% 2% 5%
2.2 15% 2% 5%
2.3 3% 2% 5%
3.1 6% 2% 5%
3.2 15% 2% 5%
3.3 22% 2% 5%
4.1 25% - -
4.2 25% - -
5.1 9% 2% 5%
5.2 14.06% 2% 5%
6.1 17.35% 2% 5%
6.2 8.60% 2% 5%
6.3 11.22% 2% 5%
6.4 25% 2% 5%

Cheluielile eligibile - o lista detaliata si specifica de cheltuieli eligibile se gaseste in Conditiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

1. cheltuieli cu personalul;
2. cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna;
3. cheltuieli aferente managementului de proiect;
4. taxe;
5. cheltuieli financiare si juridice;
6. cheltuieli pentru închirieri;
7. subventii si burse;
8. cheltuieli generale de administratie;
9. cheltuieli de informare si publicitate;
10. cheltuieli de tip FEDR.
Vezi si Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013.

UP DATE
2011: AM POSDRU a anuntat prin intermediul Calendarului lansarilor cererilor de propuneri de proiecte aferente anului 2011, urmatoarele sesiuni/ apeluri de proiecte strategice:

- luna ianuarie
DMI 4.2 - Formarea personalului propriu al SPO

- luna aprilie-mai
DMI 2.3 - Acces si participare la FPC
DMI 6.4 - Initiative transnationale pentru o piata incluziva a muncii 


2010: AM POSDRU a anuntat prin intermediul Calendarului lansarilor cererilor de propuneri de proiecte aferente anului 2010, urmatoarele sesiuni/ apeluri de proiecte strategice:

- luna august
DMI 1.5 - Programe doctorale si postdoctorale (termen limita de depunere: 30.09.2010)

- luna septembrie
DMI 4.1 - Intarirea capacitatii SPO pentru finalizare a serviciilor de ocupare

- luna octombrie (termen inchidere apeluri: decembrie 2010)
DMI 2.3 - Acces si participare la FPC
DMI 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale
DMI 6.4 - Initiative transnationale pentru o piata incluziva a muncii 

Pentru mai multe detalii/ asistenta, va rugam sa ne contactati
: fondurieuropene@compass.ro