Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.151.007

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS CCE > Energie > 4.2 Resurse regenerabile
DMI 4.2 Resurse regenerabile (RES)

DMI 4.2 Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Ultima ora: Comitetul de Monitorizare a POS CCE a aprobat propunerea de realocare a sumei de 100 milioane de euro pentru linia de finantare a investitiilor in valorificarea resurselor regenerabile de energie.
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri anunta suplimentarea bugetului alocat pentru cererea de proiecte din 2010 a acestei operatiuni. Suplimentarea bugetului cu 100 de milioane euro (suma realocata initial pentru un nou apel de proiecte) s-a realizat in urma adoptarii Deciziei nr. 13 a Comitetului de Monitorizare a POS CCE, reunit in 28 iunie 2011.

Operatiunea Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

Solicitanti eligibili:
• Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare);
• Societati comerciale care se incadreaza in categoria  intreprinderilor mici (inclusiv microintreprinderi din mediul urban), mijlocii si mari

Activitati eligibile:
Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atat  pentru consumul propriu cat si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului-fie produs, fie achizitionat de pe piata, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile) si proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurse regenerabile de energie.

Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor;
- Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
- Organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor  la retelele electrice de interes public);

Valoarea finantarii acordate: Finantarea din fonduri publice acordata pentru un proiect este de maxim 80.000.000 lei. Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 400.000 lei (inclusiv TVA) si echivalentul in lei a 50.000.000 euro.

Cofinantare:
- pentru intreprinderi mici: 70%, cu exceptia regiunii Bucuresti Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;
- pentru intreprinderi mijlocii: 60%,  cu exceptia regiunii Bucuresti Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
- pentru intreprinderi mari 50%, cu exceptia regiunii Bucuresti Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.
Pentru beneficiarii autoritati publice locale, valoarea maxima a finantarii acordate (din fondurile Axei 4) pentru un proiect raportata la costul total investitional eligibil este de 98%.

Apel depunere proiecte: momentan linia este inchisa; ultima sesiune de depunere (a doua) s-a derulat in intervalul 4 ianuarie 2010 - 30 aprilie 2010; in cadrul acestui apel au fost depuse un numar de 419 proiecte, solicitand o finantare nerambursabila de aproximativ 8,3 miliarde lei, in conditiile in care alocarea financiara pentru aceasta sesiune a fost de 0,42 miliarde lei.
Urmatorul apel va fi lansat estimativ in luna iunie 2011.

IMPORTANT: In data de 9 iulie 2010 OI Energie a publicat un comunicat de presa prin care se anunta suplimentarea bugetului alocat sesiunii 4.2 RES derulate in perioada 4 ianuarie - 30 aprilie 2010; astfel bugetul a fost suplimentat de la 420.000.000 lei la 801.162.000 lei.