Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.126.113

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS CCE > Energie > 4.1 Eficienta Energetica
DMI 4.1 Eficienta Energetica (EE)

DMI 4.1 Energie eficienta si durabila
Operatiunea A - Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Solicitanti eligibili:
Intreprinderile mari, mijlocii si mici din sectorul industrial
B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor CAEN 051 Extractia carbunelui superior, 052 Extractia carbunelui inferior, 0892 Extractia turbei);
C – Industria prelucratoare (cu exceptia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentara, Diviziunii 11 Fabricarea bauturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, si a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si barci;

Intreprinderile trebuie sa aiba inscrisa in statutul societatii pe langa codul CAEN corespunzator activitatii economice (industria extractiva sau industria prelucratoare cu exceptiile precizate mai sus) activitatea din Codul CAEN corespunzatoare Diviziunii 35: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat” ; aceasta se va dovedi prin extras de la Registrul Comertului

Activitati eligibile:
Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizeaza o investitie initiala – o investitie in active corporale si necorporale legata de crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentala a procesului global de productie a unei unitati existente.

• Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/ echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
• Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie  (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
• Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului.

Proiectele care vizeaza investitii in unitati de cogenerare de inalta eficienta a intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi) care utilizeaza exclusiv surse regenerabile de energie NU sunt eligibile in cadrul acestei operatiuni.

Valoarea maxima a finantarii acordate: 10 milioane de euro echivalent in lei, cu exceptia masurii de cogenerare de inalta eficienta, unde limita maxima este de 20 milioane de euro echivalent in lei.

Cofinantare:
a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile in regiunea Bucuresti- Ilfov;
b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in celelalte 7 regiuni de dezvoltare.
Aceste intensitati se majoreaza cu 20%, in cazul intreprinderilor mici si cu 10%, in cazul intreprinderilor mijlocii.

Apel 2011:  estimativ aprilie 2011.

Apel 2010: 4 ianuarie 2010 - 30 noiembrie 2010.