Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.924

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS CCE > Investitii mici IMM-uri > POSCCE AXA III
POS CCE Axa III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Axa III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat

Domeniul Major de Interventie 3 - Sustinerea e-economiei
Operatiunea Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic  şi a altor solutii on-line pentru afaceri

Solicitanti eligibili
In cadrul acestei Operatiuni sunt eligibile numai IMM-urile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Activitati eligibile

Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC şi alte mijloace fixe necesare,  servicii de consultanţă şi training specializat pentru:

- Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;

- Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;

- Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;

- Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plăţi electronice);

- Implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM-uri;

- Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C).


Categorii de cheltuieli

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică):

-   servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaţă, alte studii necesare pentru pregătirea proiectului; 

-   servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de achiziţii.

Cheltuieli pentru realizarea conţinutului iniţial (pentru proiectele de e-learning).

Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Cheltuieli pentru achiziţionarea de  aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how:

-   cheltuieli pentru achiziţionarea licentelor software necesare implementării proiectului, inclusiv baze de date şi soluţii de securitate;

-   cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:

-   cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate;

-   cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului.

Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului, in conformitate cu prevederile pct. 13.2 din prezentul document.

Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, în conformitate cu punctul 15 din prezentul document.

 

Rata maximă de cofinanţare:

 

Tip de cheltuială

Tip de întreprindere

Zona în care se implementează proiectul

% din valoarea eligibilă a proiectului

 

 

Bucureşti şi judeţul Ilfov  

Celelalte judeţe

 

Ajutor de stat regional pentru investiţii

Investiţii

Micro

60%

70%

Minim 75%

Mică

Mijlocie

50%

60%

Ajutor

“de minimis”

Instruire,

consultanţă, audit, informare şi publicitate

Micro

70%

 

Maxim 25%


Mărimea finanţării acordate:

Valoarea maximă a finanţării acordate: 1.640.000  LEI.

Valoarea minimă a finanţării acordate: 35.000 LEI

Proiectele se finanteaza in ordinea numarului de inregistrare on-line al proiectului.