Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.961

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POS CCE > Investitii intreprinderi mari
Investitii pentru intreprinderi mari–POS Competitivitate ( 5 mil Euro)

IMPORTANT:
Un nou apel pentru aceasta linie de finantare va fi deschis depunerii de proiecte in perioada 2 iunie 2011 - 16 august 2011, avand un buget total de 400 milioane lei.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati.

2011: Comitetul de Monitorizare a POS CCE a aprobat propunerea de realocare a sumei de 97,53 milioane de euro pentru linia de finantare dedicata exclusiv investitiilor productive realizate de catre intreprinderile mari.

Proiecte de investitii eligibile
• Crearea unei noi unitati (unitate de productie/instalatie) pentru extinderea productie, inclusiv transferul unei instalatii de productie existente ca o consecinta public;
• Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
• Diversificarea productiei unei unitati existente prin noi produse si servicii;
• Modernizarea intreprinderii, inclusiv modificari in procesul de productie din amplasament existent (ex. modernizarea instalatiilor, echipamente si instalatii avansate, automatizarea sau mecanizarea proceselor existente, introducerea de productie);
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, sau know how.

Beneficiari eligibili
• Beneficiarii sunt intreprinderi mari asa cum sunt definite in HG 27/2006 cu modificarile ulterioare. Intreprinderile trebuie sa opereze in unul din urmatoarele sectoare economice eligibile: coduri CAEN: B - Industrie extractiva; C - Industrie prelucratoare; E - Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor; F – Constructii.

Valoare grant: pana la 5 milioane de Euro (20 milioane lei)
Marimea maxima a grantului din totalul costurilor eligibile (%) - 50% si 40% daca sunt localizate in Bucuresti Ilfov

Cheltuieli eligibile
• Cumpararea terenului, in limita a 10% din totalul investitiilor eligibile, pozitionare si studii
geologice;
• Constructii si lucrari asimilate pana la maxim 50% din totalul investitiilor eligibile;
• Achizitionarea de masini si echipamente;
• Mijloace de transport cu conditia sa fie strict necesare ciclului de productie, proportional cu
productia reala, identificabile in mod clar si servind exclusiv intreprinderii;
• Software cu conditia sa fie proportional cu cerintele de productie si manageriale ale
intreprinderii;
• Achizitionarea de patente, marci, licente si know-how (pana la 50% din totalul investitiilor
eligibile).
Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.

Criterii de eligibilitate – Solicitanti si proiecte
• Conformitatea proiectului cu obiectivele operatiunii descrise in "Cererea de oferta/proiecte";
• Eligibilitatea proiectelor de investitii si a cheltuielilor;
• Solicitantul desfasoara activitati economice incluse in clasificarea indicata in Programul
Complement si specificata in cererea de oferta pentru solicitanti;
• Solicitantul trebuie sa fie o intreprindere mare in conformitate cu Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Solicitantul nu trebuie sa aiba obligatii neonorate conform legislatiei nationale(ex. contracte de
munca si asigurari sociale, taxe nationale si locale, siguranta la locul de munca, reguli privind
protectia mediului, etc). Solicitantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului;
• Solicitantul nu trebuie sa fie in situatie de faliment sau lichidare, afacerea nu este gestionata de
un judecator sindic, nu are alte restrictii asupra activitatilor comerciale, in conformitate cu
legea;
• Solicitantul nu are datorii publice restante;
• Proiectul se incadreaza in durata de timp stabilita in cererea de oferta
• Proiectul este implementat in Romania;
• Solicitantul trebuie sa anexeze toate documentele solicitate, necesare inceperii proiectului de
investitii;

Proceduri pentru implementarea operatiunii
Investitii pentru intreprinderile mari (pana la 5 milioane de Euro)
Schema este derulata de AM-MEC, care va defini regulile de implementare si documentele
asociate, va publica cererile de oferta, va selecta proiectele si va certifica acordarea AFN.


Cum incepem, cum Lucram / Etape:
1) ne contactati (vezi recomandarile de mai jos) si noi va contactam telefonic in max 48h
2) stabilim o agenda a unei intalniri, pe a carei durata sa definim cat mai bine ce se doreste si sa oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare
3) in 24-72 ore, primiti o prima versiune a unei oferte
4) discutie telefonica  - clarificari
5) dvs. decideti
6) rezulta un contract (+clauze confidentialitate), cu detalii despre cuprinsul proiectului si termen de livrare (si mod de colaborare - pe parcurs)
7) colaborare pe parcurs / livrarea proiectului / eventuale clarificari suplimentare
8) solicitarea unui feedback (in scris) de la dvs. despre gradul de multumire referitor la colaborare / rezultate obtinute

Pentru a intelege cat mai bine nevoile dvs. va rugam sa ne trimiteti prin email (fondurieuropene@compass.ro) raspunsuri la cat mai multe din intrebarile de mai jos (puteti folosi si formularul de contact):
1) Indicati va rugam, denumirea si coordonatele societatii dvs.
2) Descrierea nevoii percepute de dvs.
3) Tipul de misiune cautat (din lista Serviciilor Oferite)
4) Restrictii existente (timp, bani, etc.)
5) Rolul dvs. in proiect
6) Ce date/info ne puteti trimite acum (enumerare)
7) Unde si cand ar putea fi stabilita o intalnire
8) AGENDA propusa aferenta urmatoarei intalniri: (durata, scop, continut)  

APEL 2010: Ultimul apel de proiecte pentru POS CCE Intreprinderi Mari a fost lansat in perioada 1 - 31 mai 2010.  Au fost depuse un numar de 194 proiecte cu o valoare totala a finantarii nerambursabile solicitate de 1.734.321.541 lei.
Conform listei proiectelor admise publicata pe 21 octombrie 2010, 36 de proiecte s-au incadrat in bugetul de 110 mil. euro/ 450 mil. lei alocat acestui apel. Per total, un numar de 154 proiecte au fost declarate admise.

APEL 2009: 23 noiembrie 2009 S-au publicat rezultatele pentru POS CCE 1.1 – Investitii productive mari (pana la 5 mil Eur) pentru intreprinderi mari (apel 2008) si toate cele 3 proiecte pregatite de COMPASS Consulting au fost selectate castigatoare (fara modificari de buget), iar 2 dintre ele s-au clasat intre primele 5 proiecte (ca punctaj obtinut). Valoarea finantarii nerambursabile atrase este de mai mult de 35.000.000 RON. 

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.