Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.151.030

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale > POR > POR turism > Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural
Turism-Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Obiective:
- Cresterea importantei turismului si culturii, ca factori care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectând principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;
- Extinderea sezonului turistic;
- Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica nationala si internationala.

Activitati eligibile si operatiuni ( proiecte)
Sunt eligibile pentru finantare activitati care vizeaza obiectivele cu potential turistic care fac parte din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural national (grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala, in conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314 / 8 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004), patrimoniul cultural local din mediul urban ( grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, in conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314 / 8 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004), cum ar fi:

• Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu;
• Restaurarea, protectia si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
• Refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora;
• Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ;
• Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
• Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului reabilitat;
• Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
• Instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea necesarului de apa si pentru evacuarea apelor pluviale si menajere;
• Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil
• Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
• Constructia utilitatilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare);
• Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate.
• Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic reabilitat, in limita a 1000 metri.

Durata maxima de implementare a unui proiect – pana la 31.07.2015
Solicitanti
a. Unităţi administrativ-teritoriale (Autorităţi ale administraţiei publice locale)
b. Autoritate a administraţiei publice centrale
c. Unităţi de cult
d. Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial)
e. Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) leader al unui parteneriat cu :
• unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
• autoritate a administraţiei publice centrale
• unităţi de cult
• persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

Marimea alocarilor financiare
- Costul total minim al unui proiect : 1.700.000 lei
- Costul total maxim al unui proiect: 85.000.000 lei

Contributii:
- Contributie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Solicitant 2 %

Cum incepem, cum Lucram / Etape:
1) ne contactati (vezi recomandarile de mai jos) si noi va contactam telefonic in max 48h
2) stabilim o agenda a unei intalniri, pe a carei durata sa definim cat mai bine ce se doreste si sa oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare
3) in 24-72 ore, primiti o prima versiune a unei oferte
4) discutie telefonica - clarificari
5) dvs. decideti
6) rezulta un contract (+clauze confidentialitate), cu detalii despre cuprinsul proiectului si termen de livrare (si mod de colaborare - pe parcurs)
7) colaborare pe parcurs / livrarea proiectului / eventuale clarificari suplimentare
8) solicitarea unui feedback (in scris) de la dvs. despre gradul de multumire referitor la colaborare / rezultate obtinute

Pentru a intelege cat mai bine nevoile dvs. va rugam sa ne trimiteti prin email (fondurieuropene@compass.ro) raspunsuri la cat mai multe din intrebarile de mai jos (puteti folosi si formularul de contact):
1) Indicati va rugam, denumirea si coordonatele societatii dvs.
2) Descrierea nevoii percepute de dvs.
3) Tipul de misiune cautat (din lista Serviciilor Oferite)
4) Restrictii existente (timp, bani, etc.)
5) Rolul dvs. in proiect
6) Ce date/info ne puteti trimite acum (enumerare)
7) Unde si cand ar putea fi stabilita o intalnire
8) AGENDA propusa aferenta urmatoarei intalniri: (durata, scop, continut)

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.

UPDATE:
Linie de finantare in derulare. Apelurile de proiecte sunt suspendate in regiunile:
Nord Est – 28.09.2009
Sud Muntenia – 28.05.2010
Nord Vest – 15.01.2009
Centru – 30.07.2009
Sud Est – 21.01.2011
Bucuresti Ilfov – 13.05.2011