Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.967

Prima pagina > Fonduri UE > Beneficiari privati > FEADR > Masura 312
Masura 312

Noutate: In anul 2011 este anuntat 1 apel in cadrul Masurii 313, in perioada 2 - 31 mai 2011, cu o alocare totala anuala/ per sesiune de 89 milioane euro.

Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la:
1.Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2.Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.

Obiectivele  operationale ale Masurii 312 se refera la:
1. Crearea de microintreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural;
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3. Incurajarea activitatilor  mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura;  
 
Contributia publica aferenta masurii 312 prin FEADR este de 395.147.628 Euro

Beneficiari
- Micro-intreprinderile (inclusiv nou infiintate)
- Persoanele fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata
*In cazul intreprinderilor nou infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii art. 6(3) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prevazut in anexele 1 si 2.

Tipuri de investitii
i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
- Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
- In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
b. Servicii de conectare si difuzare internet;
c. Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitarveterinare
d. Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

iv. Investitii in producerea de energie regenerabila
- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii

Volumul sprijinului nerambursabil
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil este de pana la 70% (60% pentru Bucuresti Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile si nu poate depasi:
• 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-intreprinderi

Servicii COMPASS Consulting
- elaborare Studiul de fezabilitate conform Ord. 28/2008 (+studiile pregatitoare)
- elaborare Plan de afaceri
- Cerere de finantare
- Asistenta pe parcursul procesului de evaluare-selectie cerere de finantare
- Asistenta in implementare :
• elaborare Dosare de achizitii conform procedurii APDRP
• eloborare Dosare de plata conform procedurii APDRP

Cum incepem, cum Lucram / Etape:
1) ne contactati (vezi recomandarile de mai jos) si noi va contactam telefonic in max 48h
2) stabilim o agenda a unei intalniri, pe a carei durata sa definim cat mai bine ce se doreste si sa oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare
3) in 24-72 ore, primiti o prima versiune a unei oferte
4) discutie telefonica  - clarificari
5) dvs. decideti
6) rezulta un contract (+clauze confidentialitate), cu detalii despre cuprinsul proiectului si termen de livrare (si mod de colaborare - pe parcurs)
7) colaborare pe parcurs / livrarea proiectului / eventuale clarificari suplimentare
8) solicitarea unui feedback (in scris) de la dvs. despre gradul de multumire referitor la colaborare / rezultate obtinute

Pentru a intelege cat mai bine nevoile dvs. va rugam sa ne trimiteti prin email (fondurieuropene@compass.ro) raspunsuri la cat mai multe din intrebarile de mai jos (puteti folosi si formularul de contact):
1) Indicati va rugam, denumirea si coordonatele societatii dvs.
2) Descrierea nevoii percepute de dvs.
3) Tipul de misiune cautat (din lista Serviciilor Oferite)
4) Restrictii existente (timp, bani, etc.)
5) Rolul dvs. in proiect
6) Ce date/info ne puteti trimite acum (enumerare)
7) Unde si cand ar putea fi stabilita o intalnire
8) AGENDA propusa aferenta urmatoarei intalniri: (durata, scop, continut)      

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.