Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.948

Prima pagina > Fonduri UE > Programele Operationale
POR | POS CCE | POS DRU | POS MEDIU | PNDR (FEADR)
Programele Operationale Sectoriale

Programele Operationale Sectoriale

Programele Operationale (PO) sunt documentele prin care se realizeaza implementarea actiunilor strategice prevazute in Cadrul Strategic National de Referinta si accesarea efectiva a Fondurilor Structurale si de Coeziune. In cadrul Obiectivului „Convergenta” au fost elaborate un numar de sapte Programe Operationale si doua Programe pentru Actiunile Complementare ce permit accesarea de fonduri nerambursabile pentru majoritatea ramurilor economice din Romania.

Reprezentarea vizuala a Programelor operationale

Legenda:
Background ALBASTRU - programe operationale ce raspund Obiectivului de Convergenta;
Background MARO - programe ce sunt asociate celor 2 Actiuni Complementare.

Prezentare sumara a obiectivelor generale ale Programelor Operationale ce ofera co-finantare nerambursabila prin fonduri europene:
1.      Programul Operational Regional (POR) - obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

2.      Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) - obiectivul general al POS CCE il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.


3.      Programul Operational Sectorial Mediu (POS MEDIU) - obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.


4.      Programul Operational pentru Pescuit (POP) - obiectivul general al PO Pescuit consta in:
(i) cresterea competitivitatii sectorului, (cresterea valorii adaugate, cresterea productivitatii);
(ii) crearea de locuri de munca in cele trei sub-sectoare (flota Marii Negre, acvacultura si pescuit in apele interioare), precum si in industria de procesare si in zonele pescaresti;
(iii) adaptarea capacitatii de pescuit.


5.      Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) - obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.


6.      Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) - Romania urmeaza, in ceea ce priveste agricultura si dezvoltarea rurala, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezinta un set de reguli si masuri care vizeaza in principal cresterea productivitatii, garantarea unui nivel de viata echitabil populatiei din agricultura, stabilizarea pietelor, garantarea securitatii aprovizionarilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preturi rationale.PNDR este structurat pe 4 axe prioritare: Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic, Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale , Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, LEADER.


7.      Programul Operational Sectorial Transport (POS TRANSPORT) - Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.


8.      Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA) - Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.


9.      Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) - Obiectivul general al POAT este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.