Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.126.074

Prima pagina > Fonduri UE > Informatii generale
Informatii generale

Fondurile structurale reprezinta unul dintre instrumentele cu ajutorul carora este implementata politica de solidaritate si coeziune a Uniunii Europene. Acest tip de instrumente se adreseaza in principal tarilor membre UE si in special regiunilor, dar nu exclud tarile in curs de aderare pentru care au fost create instrumente si fonduri speciale.

Politica de solidaritate si coeziune a Uniunii Europene este implementata in momentul actual prin intermediul a trei tipuri de fonduri speciale, denumite in ansamblu instrumente structurale sau fonduri structurale si de coeziune, respectiv:

·        Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – a fost infiintat in 1975 si are cea mai mare pondere in cadrul fondurilor structurale. FEDR este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati structurale.

·        Fondul Social European (FSE) – a fost creat in 1958 si a constituit, inca de la inceput, principalul instrument al politicii sociale comunitare. FSE este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane.

·        Fondul de Coeziune (FC) – a aparut ca un instrument special al politicii de solidaritate si sprijina in mod direct unul dintre scopurile principale ale acestei politici: de a promova progresul economic si social si de a elimina diferentele care exista la nivelul regiunilor.


Suplimentar celor trei tipuri de fonduri speciale, au fost definite doua Actiuni Complementare pentru implementarea politicii de solidaritate si coeziune a Uniunii Europene, respectiv:
        ·        Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR).
        ·        Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Obiectivele Fondurilor structurale si de coeziune

Obiectivele prioritare ale Fondurilor structurale si de coeziune pentru perioada 2007-2013 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului European Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006.

Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare. Acest obiectiv este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune si acopera zone al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media Uniunii Europene.

Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta. Acest obiectiv este finantat de FEDR si FSE si acopera zonele de marimea unui judet sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio-economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit.

Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale, vizand cooperarea transnationala, cooperarea transfrontaliera si cea interregionala. Acest obiectiv este finantat de FEDR si acopera zonele ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe.

 

In Romania, cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale este stabilit prin intermediul Hotararii de  Guvern nr. 497/2004. In acest act sunt definite o serie de termeni specifici domeniului, printre care:

a) Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013 - este documentul de planificare strategica si programare financiara. Scopul PND este sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice si sociale cu tarile Statelor Membre din Uniunea Europeana.

In Planul National de Dezvoltare este stipulat Obiectivul Global al Romaniei pentru perioada 2007-2013, acesta fiind reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si statele-membre ale Uniunii Europene. De asemenea, Planul National de Dezvoltare are si o serie de Obiective Specifice: cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza, perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton.

Principalele Prioritati nationale de dezvoltare curpinse an Planul National de Dezvoltare sunt: cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport, protejarea si imbunatatirea calitatii mediului, dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative, dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol, diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii.

b) Cadrul de Sprijin Comunitar - reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat-membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar contine contributia din fondurile structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor si masurilor mentionate in PND. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale.

c) Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) - reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007-2013, si prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.

d) Programele Operationale - sunt documente aprobate de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati regionale incluse in Planul National de Dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de sprijin comunitar.

e) Autoritatea de management - este organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale. Pentru fiecare Program Operational se constituie cate o Autoritate de Management.

f) Autoritatea de Plata - reprezinta organismul care elaboreaza si inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si Fondului de Coeziune.

g) Comitetul de Monitorizare - este organismul care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmarirea eficacitatii si calitatii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare in materie. Pentru fiecare Program Operational se constituie cate un Comitet de Monitorizare.

h) Organismele Intermediare - sunt institutiile desemnate de Autoritatile de Management si/sau de Autoritatea de Plata care implementeaza masurile din Programele Operationale prin delegare de atributii de la acestea. Delegarea de atributii catre Organismul Intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre Autoritatea care deleaga se fac pe baza de acord/protocol. Autoritatile de Management si/sau Autoritatea de Plata raman responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate, precum si a operatiunilor finantate prin instrumentele structurale.

i) Beneficiarul Final - este organismul sau societatea comerciala cu capital public ori privat, responsabil/a cu executia proiectelor sau a masurilor finantate.