Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.921

Prima pagina > Fonduri UE > Beneficiari privati > POS CCE > Investitii mici IMM-uri
Investitii mici pentru IMM–uri (pana la 250.000 Euro)

Ultima ora: Din 13 februarie 2012 a fost deschisa aplicatia pentru depunerea proiectelor pe POS CCE, Axa I, operaţiunea 1.1.1.A2 „Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici şi mijlocii”. Alocarea bugetara pentru acest apel de proiecte este de 611,6 milioane lei (cca 141 milioane Euro). Proiectele pot fi depuse pana la 31.05.2012.
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.

Proiecte de investitii eligibile
• Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament
existent (ex. modernizarea instalatiilor, echipamente si instalatii avansate tehnologic,
automatizarea sau mecanizarea proceselor de fabricatie existente, introducerea de noi tehnici
de productie);
• Crearea unei noi unitati de productie (fabrica, sectie sau instalatie);
• Extinderea unei unitati existente si lansarea de noi produse sau servicii;
• Diversificarea productiei unei unitati existente;
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, sau know how.

Beneficiari eligibili
- intreprinderi mici sau intreprinderi mijlocii, in sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand microintreprinderile care se finanteaza prin POR.
- desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN: B.0.00 - Industria extractiva de produse neenergetice; C.0.00 - Produse ale industriei prelucrătoare; E.0.00 Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare; F.0.00 – Constructii, cu excepţia celor prevazute ca fiind interzise în regulamentul CE vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala
NOTA: Referitor la codurile CAEN mentionate mai sus, in conformitate cu regulamentul de exceptare in bloc, urmatoarele activitati/ajutoare nu sunt eligibile: productia primara a produselor agricole asa cum sunt listate in anexa 1 a Tratatului; prelucrarea si marketingul produselor agricole asa cum sunt listate in anexa 1 a Tratatului, suma la care sunt fixate pe baza pretului sau calitatii acestor produse achizitionate sau puse pe piata, sau, conditionat, partial sau integral date producatorilor primari (fermieri); ajutor pentru activitati legate de export; contingent in functie de preponderenta utilizarii bunurilor nationale in raport cu cele din import; stabilirea unei retele de distributie sau a altor cheltuieli curente legate de activitatea de export in alte State Membre.

Valoare grant: maxim 250.000 Euro (1.065.000 Lei)
Marimea maxima a grantului din totalul costurilor eligibile (%):

a) pentru intreprinderile mici:

- 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov

- 70% pentru restul regiunilor

b) pentru intreprinderile mijlocii:

- 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 60% pentru restul regiunilor.

Cheltuieli eligibilie
• Lucrari de constructii legate de modernizarea unitatilor de productie pana la maxim 50% din
totalul investitiilor eligibile;
• Achizitie teren (10% din total cheltuieli eligibile)
• Instalatii si echipamente;
• Patente, licente si marci, aplicatii informatice;
• Achizitie servicii de consultanta (legata de elaborarea proiectului, a planului de afaceri si consiliere pentru implementare).

Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.

Criterii de eligibilitate – Solicitanti si proiecte
• Conformitatea proiectului cu obiectivele operatiunii descrise in "Cererea de oferta/proiecte";
• Eligibilitatea proiectelor de investitii si a cheltuielilor;
• Solicitantul desfasoara activitati economice incluse in clasificarea indicata in Programul
Complement si specificata in cererea de oferta pentru solicitanti;
• Solicitantul trebuie sa fie IMM in conformitate cu Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (nu sunt eligibile microintreprinderile);
• Solicitantul nu trebuie sa aiba obligatii neonorate conform legislatiei nationale(ex. contracte de
munca si asigurari sociale, taxe nationale si locale, siguranta la locul de munca, reguli privind
protectia mediului, etc). Solicitantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului;
• Solicitantul nu trebuie sa fie in situatie de faliment sau lichidare, afacerea nu este gestionata de
un judecator sindic, nu are alte restrictii asupra activitatilor comerciale, in conformitate cu
legea;
• Solicitantul nu are obligatii de plata nete ce depasesc 1/2 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF si obligatiile de plata nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de APL;
• Proiectul se incadreaza in durata de timp stabilita in cererea de oferta
• Proiectul este implementat in Romania;
• Solicitantul trebuie sa anexeze toate documentele solicitate, necesare inceperii proiectului de
investitii;
• In cazul intreprinderilor noi cel putin 50% din investitiile eligibile vor fi acoperite de o garantie
emisa de o institutie financiara;
• In cazul intreprinderilor existente solicitantul va avea minim 1 an de activitate economica si
profit operational in ultimul an financiar.

Proceduri pentru implementarea operatiunii
Schema este derulata de Organismul Intermediar (OI) - ANIMMC, care defineste regulile de implementare si documentele asociate, publica cererile de oferta, selecteaza proiectele si acorda granturile. Solicitarile vor putea fi depuse de beneficiar direct la OI sau la oficiile sale teritoriale care verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate formale.

Dosarul proiectului va fi depus la sediul OI dupa inregistrarea on-line, si va cuprinde urmatoarele:
1. Formular F – Opis
2. Cererea de finantare – Anexa 1
3. Formular A – Declaratia de eligibiliate
4. Formular B - Declaratia de angajament
5. Formular C - Declaratia pe propria raspundere
6. Formular D – Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM
7. Formular E – Plan de afaceri
8. Hotararea AGA de aprobare a proiectului si a cheltuielilor
9. Bilant contabil inregistrat
10. Certificat constatator ORC
11. Dovada depunerii solicitarii fisei tehnice de mediu la APM
12. Scrisoare de confort bancar - care sa acopere minimum contributia proprie a solicitantului din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cum incepem, cum Lucram / Etape:
1) ne contactati (vezi recomandarile de mai jos) si noi va contactam telefonic in max 48h
2) stabilim o agenda a unei intalniri, pe a carei durata sa definim cat mai bine ce se doreste si sa oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare
3) in 24-72 ore, primiti o prima versiune a unei oferte
4) discutie telefonica  - clarificari
5) dvs. decideti
6) rezulta un contract (+clauze confidentialitate), cu detalii despre cuprinsul proiectului si termen de livrare (si mod de colaborare - pe parcurs)
7) colaborare pe parcurs / livrarea proiectului / eventuale clarificari suplimentare
8) solicitarea unui feedback (in scris) de la dvs. despre gradul de multumire referitor la colaborare / rezultate obtinute

Pentru a intelege cat mai bine nevoile dvs. va rugam sa ne trimiteti prin email (fondurieuropene@compass.ro) raspunsuri la cat mai multe din intrebarile de mai jos (puteti folosi si formularul de contact):
1) Indicati va rugam, denumirea si coordonatele societatii dvs.
2) Descrierea nevoii percepute de dvs.
3) Tipul de misiune cautat (din lista Serviciilor Oferite)
4) Restrictii existente (timp, bani, etc.)
5) Rolul dvs. in proiect
6) Ce date/info ne puteti trimite acum (enumerare)
7) Unde si cand ar putea fi stabilita o intalnire
8) AGENDA propusa aferenta urmatoarei intalniri: (durata, scop, continut)  

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.