Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.936

Prima pagina > Fonduri UE > Beneficiari privati > POS CCE > Investitii mari IMM-uri
Investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii (250.000 – 1.500.000 Euro)

IMPORTANT:
Un nou apel pentru aceasta linie de finantare va fi deschis depunerii de proiecte in perioada 2 iunie 2011 - 23 august 2011, avand un buget total de 425 milioane lei.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati.

2011: Comitetul de Monitorizare a POS CCE a aprobat propunerea de realocare a sumei de 195,07 milioane de euro pentru liniile de finantare dedicate inevstitiilor productive realizate de catre IMM-uri.

Proiecte de investitii eligibile
• Crearea unui nou amplasament (unitate de productie/instalatie) pentru extinderea de productie, inclusiv transferul unei instalatii de productie existente ca o consecinta act public;
• Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productiei;
• Diversificarea productiei unui amplasament existent prin noi produse si servicii
• Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbari in procesul de productie a unui existent (ex. modernizarea instalatiilor, echipament tehnologic si instalatii automatizarea sau mecanizarea proceselor de fabricatie, introducerea de noi productie);
• Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, sau know how.

Beneficiari eligibili
- intreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand microintreprinderile care se finanteaza prin POR.
- desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN: B.0.00 - Industria extractiva de produse neenergetice; C.0.00 - Produse ale industriei prelucrătoare; E.0.00 Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare; F .0.00 – Constructii, cu exceptia celor prevazute ca fiind interzise in regulamentul CE vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala
NOTA: Referitor la codurile CAEN mentionate mai sus, in conformitate cu regulamentul de exceptare in bloc in cadrul ajutorului de stat regional pentru investitii, productia primara a produselor agricole asa cum sunt listate in anexa 1 a tratatului, constructii navale, carbune si otel si fibre sintetice, nu sunt eligibile. Procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia fabricarii si marketingului produselor care imita sau substituie laptele si produsele din lapte (asa cum se specifica in Art.3(2) din Regulament EC nr.1898/87 din 2 iulie 1987) sunt eligibile, cu precizarea ca activitatile pot fi cofinantate cu FEDR.

Valoare grant: intre 250.001 Euro si 1.500.000 Euro
Marimea maxima a grantului din totalul costurilor eligibile (%):
a) pentru intreprinderile mici:
- 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov
- 70% pentru restul regiunilor
b) pentru intreprinderile mijlocii:
- 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 60% pentru restul regiunilor.

Cheltuieli eligibile
• Proiectare, supravegherea lucrarilor, studii de fezabilitate si evaluari ale impactului asupra
mediului, taxe aferente autorizatiilor de constructie si testelor cerute prin lege, pana la un
cuantum maxim de 5% din totalul investitiilor eligibile;
• Cumpararea de teren, in limita a 10% din totalul investitiilor eligibile, pozitionare si studii geologice;
• Constructii si lucrari asimilate pana la un cuantum de maxim 50% din totalul investitiilor eligibile;
• Achizitionarea de masini si echipamente;
• Mijloace de transport cu conditia sa fie strict necesare ciclului de productie, in acord cu productia reala, identificabile in mod clar si servind exclusiv intreprinderii;
• Software cu conditia sa fie in acord cu cerintele de productie si manageriale ale intreprinderii;
• Achizitionarea de patente, marci, licente si know-how (pana la 50% din totalul investitiilor eligibile).
Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.

Criterii de eligibilitate – Solicitanti si proiecte
• Conformitatea proiectului cu obiectivele operatiunii descrise in "Cererea de oferta/proiecte";
• Eligibilitatea proiectelor de investitii si a cheltuielilor;
• Solicitantul desfasoara activitati economice incluse in clasificarea indicata in Programul
Complement si specificata in cererea de oferta pentru solicitanti;
• Solicitantul trebuie sa fie IMM in conformitate cu Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Solicitantul nu trebuie sa aiba obligatii neonorate conform legislatiei nationale(ex. contracte de
munca si asigurari sociale, taxe nationale si locale, siguranta la locul de munca, reguli privind
protectia mediului, etc). Solicitantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului;
• Solicitantul nu trebuie sa fie in situatie de faliment sau lichidare, afacerea nu este gestionata de
un judecator sindic, nu are alte restrictii asupra activitatilor comerciale, in conformitate cu
legea;
• Solicitantul nu are obligatii de plata nete ce depasesc 1/2 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF si obligatiile de plata nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de APL;
• Proiectul se incadreaza in durata de timp stabilita in cererea de oferta (maxim 24 luni)
• Proiectul este implementat in Romania;
• Solicitantul trebuie sa anexeze toate documentele solicitate, necesare inceperii proiectului de
investitii;
• In cazul intreprinderilor noi cel putin 50% din investitiile eligibile vor fi acoperite de o garantie
emisa de o institutie financiara;
• In cazul intreprinderilor existente solicitantul va avea minim 1 an de activitate economica si
profit operational in ultimul an financiar.

Proceduri pentru implementarea operatiunii
Schema este derulata de Organismul Intermediar (OI) - ANIMMC, care va defini regulile de implementare si documentele asociate, va publica cererile de oferta, va selecta proiectele si vaacorda granturile. Solicitarile vor putea fi depuse de beneficiar direct la OI sau la oficiile sale teritoriale care verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate formale.

Dosarul proiectului va fi depus la sediul OI dupa inregistrarea on-line, si va cuprinde urmatoarele:
1. Formular F – Opis
2. Cererea de finantare – Anexa 1
3. Formular A – Declaratia de eligibiliate
4. Formular B - Declaratia de angajament
5. Formular C - Declaratia pe propria raspundere
6. Formular D – Declaratia privind incadrarea intreprinderii
7. Formular E – Plan de afaceri
8. Hotararea AGA de aprobare a proiectului si a cheltuielilor
9. Bilant contabil inregistrat
10. Certificat constatator ORC
11. Autoevaluarea in raport cu criteriile de mediu – Anexa 7
12. Dovada depunerii solicitarii fisei tehnice de mediu la APM

Cum incepem, cum Lucram / Etape:
1) ne contactati (vezi recomandarile de mai jos) si noi va contactam telefonic in max 48h
2) stabilim o agenda a unei intalniri, pe a carei durata sa definim cat mai bine ce se doreste si sa oferim detalii despre moduri de lucru/colaborare
3) in 24-72 ore, primiti o prima versiune a unei oferte
4) discutie telefonica  - clarificari
5) dvs. decideti
6) rezulta un contract (+clauze confidentialitate), cu detalii despre cuprinsul proiectului si termen de livrare (si mod de colaborare - pe parcurs)
7) colaborare pe parcurs / livrarea proiectului / eventuale clarificari suplimentare
8) solicitarea unui feedback (in scris) de la dvs. despre gradul de multumire referitor la colaborare / rezultate obtinute

Pentru a intelege cat mai bine nevoile dvs. va rugam sa ne trimiteti prin email (fondurieuropene@compass.ro) raspunsuri la cat mai multe din intrebarile de mai jos (puteti folosi si formularul de contact):
1) Indicati va rugam, denumirea si coordonatele societatii dvs.
2) Descrierea nevoii percepute de dvs.
3) Tipul de misiune cautat (din lista Serviciilor Oferite)
4) Restrictii existente (timp, bani, etc.)
5) Rolul dvs. in proiect
6) Ce date/info ne puteti trimite acum (enumerare)
7) Unde si cand ar putea fi stabilita o intalnire
8) AGENDA propusa aferenta urmatoarei intalniri: (durata, scop, continut)
   

IMPORTANT: Un nou apel de proiecte urmeaza a fi lansat in trimestrul IV 2010. Momentan aceasta linie de finantare este inchisa.    

UP DATE: Autoritatea de Management pentru POS CCE si conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri au aprobat majorarea alocarii financiare prevazuta pentru aceasta operatiune, pentru anul 2009, de la 344 mil.lei ( 80 mil.Euro ) la 537,5 mil.lei ( 125 mil.Euro ); astfel, vor putea primi finantare un numar mai mare de proiecte declarate admise in cadrul apelului din 2009.

Va rugam sa ne contactati pentru
informatii suplimentare