Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.150.958

Prima pagina > Fonduri UE > Beneficiari privati > POS CCE
Investitii intreprinderi mari | Investitii mari IMM-uri | Investitii mici IMM-uri | Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor | Energie | Sprijin pentru consultanta - IMM
POS Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectivul general al POS Cresterea Competitivitatii Economice este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a PIB pe angajat de cca. 5,5 %. Aceasta va permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE pana in anul 2015.

In continarea vor fi prezentate Axa 1 domeniul major de investitie 1.1, dar pentru informatii despre alte masuri/nevoi ne puteti contacta direct (fondurieuropene@compass.ro ).

Axa Prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie
Obiective :
- Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din România
- Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Domeniu major de investitie 1.1: Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
Operaţiuni:
- Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
- Sprijin pentru implementarea standardelor europene
- Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

Buget alocat FEDR 2007-2013 (estimativ): 350 milioane Euro

Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
Pentru aceasta operatiunea vor fi folosite doua scheme diferite de ajutor de stat, si anume una  pentru intreprinderi mari si una pentru IMM-uri cu mai mult de 9 angajati (microintreprinderile vor fi sprijinite in cadrul unei operatii similare in POR).

Beneficiarii tinta sunt atat intreprinderile existente, care au nevoie sa isi modernizeze si actualizeze produsele si tehnologiile, precum si noile firme, in special in industria prelucratoare si sectorul serviciilor avansate, care au nevoie de asistenta calificata si integrata prin dezvoltarea corespunzatoare a infrastructurii de afaceri.

Tipuri de investitii:
A.
Investitii pentru intreprinderi mari (pana la 5 milioane de Euro)
B. Investitii pentru IMM-uri (intre 250.001 Euro si 1,5 milioane Euro)
C. Investitii mici pentru IMM –uri (pana la 250.000 Euro)