Home 
     Despre noi 
     Noutati 
     Portofoliu 
     Resurse si Tools 
     Cariere 
     Contact 
     Harta site 
MARKETING
MANAGEMENT
Realizari si Referinte
Servicii Oferite
COMPASS Training
Fonduri UE
Vizitatori:   0
On-line:   0
Cereri:   4.126.119

Prima pagina > MANAGEMENT > Servicii Oferite > Mai multe detalii despre unele Servicii
4A=Full Start-Up | 4B=Analiza-Diagnostic | 4C=Evaluari (Societati, Active, Intangibile) | 4D=Planuri de Afaceri/Studii de Fezabilitate | 4DD=UNIDO/WB/EBRD/PHARE-Proiecte | 4FA=Criza de Crestere/ | 4J=Due Dilligence/Audituri Speciale | 4BC=De la Diagnostic la Actiune (D.A.) in 2-4 saptamani | 4FD=Restructurare companie / Turnaround management
Mai multe detalii despre unele Servicii

OFERTĂ DE SERVICII

COMPASS Consulting oferă un spectru larg de servicii destinate sprijinirii firmelor în dezvoltarea şi imbunătăţirea competitivităţii lor pe piaţă.

Serviciile noastre pot avea următoarele forme:

I.   CONSULTANŢĂ
- Cu o echipă tânără de absolvenţi MBA, MSc, MAAC

I.1 Management Strategic
I.2 Management Functional 
I.3 Asistenta financiara si de Investitii- Finantarea in Romania ramane o sarcină dificilă – COMPASS vă poate ajuta!

 

II.   Realizarea unor studii SPECIFICE (standard)
III. Pachete complexe de studii şi asistenţă 
   - 
Vă rugăm solicitaţi studii eşantion din domeniul dvs. de activitate!

   - 
Vă rugăm solicitaţi oportunităţile existente în economia românească!

I. CONSULTING

I.1 Management Strategic 

A. Conceperea strategiei de companie
B. Analiza-diagnostic a companiei
C. Restructurare / vanzare / retehnologizare a companiei
D. Evaluarea companiei in vederea stabilirii de Joint-Ventures sau pentru privatizare

 

I.2 Management Funcţional 

A. MARKETING
1) Cercetare de marketing
2) Audit al functiei de marketing
3) Conceperea strategiilor, politicilor şi planurilor de acţiune
4) Livrarea unui department de marketing "la cheie"
5) Servicii speciale pentru:

Companii româneşti:
a) cercetare, design si introducere de noi servicii şi produse pe piaţă
b) acces la capital
c) training (pregătire profesională)
d) promovarea exportului


Companii straine si joint-ventures:
a) cunoaşterea culturii locale în domeniul afacerilor (mai ales aspectele administrative şi cele legate de piaţă)
b) acces la expertiza locală / găsirea mangerilor adecvaţi
c) selectarea şi referinte despre partenerul adecvat
d) analiza riscurilor, barierelor şi oportunitatilor.

 

B. CONTABILITATE MANAGERIALĂ 
1) analiză-diagnostic a fluxului de informaţie existent şi a sarcinilor associate cu acestea
2) (re)proiectarea noului flux de informaţie cu specificarea factorilor de producţie / sarcinilor cerute

 

C. SOFTWARE SPECIALIZAT & MIS
[oferta / evaluare a necesităţilor / proiectare realizată de noi]
1) analiza financiară şi estimări
2) costuri de producţie: analiză + estimări
3) stocuri / vânzări / facturare
4) contabilitate financiară
5) evidenţa activelor şi calculul amortizărilor
6) evidenţa personalului şi salarizării

 

D. SERVICII FISCALE, DE AUDIT ŞI CONTABILITATE
1) înregistrări contabile
2) consultanţă fiscală
3) asistenţă şi soluţii specializate de contabilitate
4) supraveghere şi consiliere
5) verificări / audit contractual şi intern
6) (re) proiectarea fluxului de documente contabile şi a departamentului de contabilitate

 

E. RESURSE UMANE
1) evaluare şi selecţie
2) identificarea nevoilor de pregătire profesională
3) evaluarea culturii organizaţionale
4) proiectarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor
5) ) proiectarea şi implementarea pachetelor recompensatorii

 

F.  OPERAŢII DE PRODUCŢIE  

I.3 Asistenţă financiară şi de investiţii 

A. Pregătirea documentaţiei în vederea obţinerii de credite / finanţări
B. Analiza proiectelor şi oportunităţilor
C. Recomandări cu privire la investiţii
D. Verificarea existenţei şi solvabilităţii companiilor
E. Promovarea relaţiilor între investitorii străini şi cei români
F. Asistenţă acordată investitorilor străini care doresc să evalueze şi / sau să demareze o afacere în România.

 

II. Realizarea unor studii SPECIFICE (standard)

 

 

Planuri de afaceri 

Analiză-Diagnostic 

Studii de fezabilitate

Studii de cercetare de Marketing 

Evaluareaactivelor & companiilor

Software dedicat

Audit intern 

Traducerea Rapoartelor Financiare (IASC/GAAP)

Consolidări

 

Vă rugăm solicitaţi informaţii detaliate despre industriile în care COMPASS Consulting SRL a lucrat şi solicitaţi mostre de rapoarte.

III. PACHETE complexe de studii şi oferire de asistenţă 

Un astfel de tip de servicii pot fi direcţionate catre procese de privatizare, restructurare, retehnologizare, bridge management, vanzare, fuziunea companiilor, etc.

Nota: Va rugăm contactaţi-ne pentru detalii suplimentare.

 

... Acestea reprezintă note / comentarii !

PLANUL DE AFACERI - este structurat in concordanta cu practica internationala.
Acesta este o referinta in plus pentru compania Dvs. si o “carte de vizita‿ in orice relatie cu partenerii Dvs
. Reprezinta de asemenea principalul instrument intern si extern pentru comunicare in afaceri si punctual de la care se porneste pentru orice tip de modificari. Structura propusa pentru planul de afaceri se va dovedi utila in orice actiune de furnizare de informatii relevante si fara ambiguitati partenerilor.

1) Instrument de control
2) Instrument de comunicare
3) Suport in procesul de cerere de finantare

EVALUARE de bunuri, active, companii.
Managerii pot lua decizii pertinente numai atunci cand cunosc valoarea de piaţă a activelor deţinute de o companie. Aceasta cunoaştere devine chiar obligatorie pe pieţe cu rate ridicate ale inflaţiei, aşa cum încă este şi România. Fără a dispune de evaluări, management devine ineficace datorita valorilor contabile inutile (bazate pe costurile istorice) din registrele contabile romanesti in mediul economic hiperinflationist existent. Unul dintre cele mai neplacute efecte, si care trebuie sa fie evitat, este “taxa pe decapitalizarea companiei‿ . Principalele categorii pentru care oferim evaluari sunt urmatoarele:  

1. bunuri
2. echipamente si instalaţii pentru procese tehnologice industriale
3. vehicule rutiere si trailere (toate tipurile)
4. constructii, terenuri si instalatii pentru constructii
5. agricultura: terenuri si culturi agricole, septel si lucrari agricole speciale

ANALIZA DIAGNOSTIC a activităţii companiei, din diferite puncte de vedere, cum ar fi:
analiza economico-financiara (rapoarte anuale, centre de profit si contabilizarea costurilor) 
a
naliza tehnologica (fluxuri, optimizari, calitate)

STUDII DE FEZABILITATE (pentru investiţii, restructurări, alte cazuri de studiat)

COMPANY PRESENTATION

AUDIT – Certificarea Rapoartelor anuale (incepand cu 1997)

ANALIZA STRATEGICA (cu extinderi adecvate spre: restructurare, down-sizing, modificari de management, retehnologizare, etc.) 

STUDII STATISTICE / MACROECONOMICE (pe baza datelor secundare disponibile in Romania)

Serviciile de mai sus pot constitui punctele de plecare pentru unele activitati cum ar fi urmatoarele:

  • privatizatizare (prin metodele MEBO, PASS)

  •  

    vânzare de active (sau acţiuni, sau obligaţiuni)
  • cereri de credite

  •  

    justificări de investiţii
  • asocieri, fuziuni, întreprinderi de tip joint-venture
  • închidere şi / sau divizarea companiilor

COMPASS ofera servicii adecvate de consultant ape langa documentatia principala necesara pentru procesul de privatizare. Pot fi de asemenea puse la dispozitie detalii adecvate despre cele mai recente norme si reglementari in functie. La cerere, putem furniza asistenta de-a lungul intregului proces de privatizare al companiei respective.

Realizăm prezentări complete, în concordanţă cu practica internatională formală. Astfel, vă oferim posibilitatea să vă comparaţi cu alte companii asemănătoare. Pentru atingerea acestui obiectiv, rapoartele anuale se transpun astfel încât să se conformeze standardelor internaţionale.

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare.